ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

* Ο επισκέπτης του Ιστολογίου αποδέχεται ότι η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται γίνεται πάντα με δική του ευθύνη.
* Σε καμία περίπτωση ο Διαχειριστής του ιστολογίου δεν έχει ευθύνη για άμεση ή έμμεση ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση του.
 * Τα link,Video,Widget και weather-banner που υπάρχουν στο Ιστολόγιο,ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στους δημιουργούς τους,όπως και οι συναφείς πληροφορίες που μεταδίδουν.
*Δεν υπάρχει κανένα κέρδος ή εμπορική χρήση από το παρόν Ιστολόγιο παρά μόνο η ενημέρωση των επισκεπτών του.
* Ο χρήστης αποδέχεται ότι αυτή η αποποίηση ευθύνης ισχύει για το σύνολο των πληροφοριών που διατίθενται στο Ιστολόγιο.